ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สุดคุ้ม ( ที่พัก+ทัวร์ครึ่งวัน+รถรับส่งสนามบิน+ไกด์ ) มา 2 ท่านเดินทางได้เลยไม่ต้องรอกรุ๊ป

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สุดคุ้ม ( ที่พัก+ทัวร์ครึ่งวัน+รถรับส่งสนามบิน+ไกด์ ) มา 2 ท่านเดินทางได้เลยไม่ต้องรอกรุ๊ป

download1

ทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงจากเชียงใหม่

แพ็คเก็จทัวร์ฮ่องกง Free & Easy มาสองท่านเดินทางได้ทันทีไม่ต้องรอกรุ๊ป
( โรงแรม + รถรถส่งสนามบิน + ทัวร์ + ไกด์ ) เดินทางได้ทุกวัน
หากท่านมีตั๋วเครื่องบินแล้วสามารถจองทัวร์เพิ่มได้จากเรา

โปรโมชั่นถึง 30 กันยายน 2557

วันแรก

กรุงเทพฯ/เชียงใหม่ - ฮ่องกง

......  เช็คอิน ณ สนามบินเชียงใหม่ หรือ จากกทม. ด้วยตัวเองเพื่อเดินทางสู่เกาะฮ่องกง
.......   ถึงสนามบินแช็กแลปก๊อก เกาะฮ่องกง ผ่านพิธีการเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ เจ้าหน้าที่

บริษัทรอรับท่าน ณ ประตูทางออก Exit B เพื่อนำท่านเดินทางไปเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก
( รถรับที่สนามบิน SIC = Sit in Coach เป็นแบบจอยไปกับลูกค้าท่านอื่นๆ ต้องรออย่างน้อย 45
นาทีเพื่อเดินทางไปโรงแรมพร้อมกัน )

…….   พักผ่อนอิสระ และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ฮ่องกงซิ้ตตี้ทัวร์ (ครึ่งวัน ) - วัดกังหัน ( Che Kung Temple ) -วัดหวังต้าเซียน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย
08.00  นำท่านเดินทางไป วัดกังหัน หรือ วัด Che Kung วัดดังย่าน Sha Tin สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ

แก่เทพเชอคุง แม่ทัพนักรบแห่งราชวงศ์ซ่ง สร้างเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน และมีการบูรณะวัด

ใหม่ขึ้นในปีค.ศ.1993 โดยทุกวันที่ 2 ของเดือน ชาวจีนฮ่องกงจะเดินทางมาถวายกังหันลมเพื่อ

ขอพรด้านโชคลาภ ความร่ำรวย และปัดเป่าสิ่งไม่ดีและโรคภัยไข้เจ็บออกจากตัวเรา

นำชม วัดหว่องไท่ซิน หรือ หวังต้าเซียน ในภาษาจีนกลาง เป็นวัดในลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝั่งเกาลูน ตั้งชื่อตามนักบวชลัทธิเต๋า หว่อง ชิวปิง (黃初平) ที่มีื่ชื่อเสียงแถบตอนใต้ของจีน ในยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออก และได้รับการนับถือเป็นพระโพธิ์สัตว์องค์หนึ่งที่มีความสามารถในการรักษาโรค  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 วัดหว่องไท่ซิน เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเดินทางมาเสี่ยงเซียมซี และให้หมอดูทำนาย โชคชะตา และยังเป็นวัดเพียงวัดเดียวในฮ่องกง ที่สามารถจัดพิธีมงคลสมรสในวัดได้  จากนั้นนำท่านไปชมโรงงานจิวเวอรี่ และโรงงานหยก

12.00  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย     ทัวร์จะนำท่านไปที่ถนนจิมซาจุ่ย ให้ท่านเลือกซื้อ และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ( กลับโรงแรมเอง)

เย็น     อาหารเย็นอิสระ // ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

โรงแรม - สนามบิน

รับท่าน ณ โรงแรมที่พักตามเวลานัดหมาย เพื่อนำท่านส่งสนามบิน // สิ้นสุดการบริการ

อัตราค่าบริการรวม

1.โรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน

2.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
3.City Tour ครึ่งวัน
4.ประกันภัยการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2.Optional tour

3.ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

4.Hotel Surcharge ตามที่ระบุในแต่ละ Period

5.ค่ามินิบาร์ของโรงแรม เช่น ค่าซักผ้า,ค่าเครื่องดื่มในตู้เย็น เป็นต้น

 

เงื่อนไขของแพ็คเก็จทัวร์
1.เด็ก 0-11 ปี ไม่มีเตียงเสริมจ่าย 60 %

2.เด็ก 0-11 ปี มีเตียงเสริมจ่าย 100 % เท่ากับราคาผู้ใหญ่

3.ทัวร์บังคับเที่ยวครึ่งวัน และช้อปปิ้ง 2 ร้าน ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเที่ยวและช้อปปิ้งตามแพ็คเก็จนี้ มี
ค่าใช้จ่าย Surcharge 2,000 บาท ต่อท่าน

4.มัคคุเทศก์ใช้ภาษาอังกฤษ

5.รถรับส่งสนามบินเป็น SIC ( Sit in Coach ) ท่านต้องรออย่างน้อย 45 นาทีเพื่อรอนักท่องเที่ยวท่าน
อื่นๆเพื่อจอยรถโค้ชเข้าเมืองเพื่อนำส่งโรงแรมที่พัก

6.สำหรับท่านที่ต้องการซื้อ Optional Tour เพิ่มจากแพ็คเก็จที่เรามี เรามี Option ดังต่อไปนี้

Optional tour

-       Hong kong Disneyland     ผู้ใหญ่ราคา  3,500 บาท /เด็กราคา  2,600 บาท / 08.00-18.00

-       Half Day Ocean Park        ผู้ใหญ่ราคา  2,200 บาท /เด็กราคา  1,800 บาท / 13.00-18.00

-       Full  Day Ocean Park        ผู้ใหญ่ราคา  2,800 บาท /เด็กราคา  2,500 บาท / 08.00-18.00

-       Lantau Island+Nong Ping  ผู้ใหญ่ราคา 2,600 บาท /เด็กราคา  2,300 บาท /  13.00-18.00

 

 

 

โรงแรมที่ให้เลือก

Hotel

Twn / Trp

Sgl Supp

Extend nite

Validity

 

Hotel MK

www.hotelmk.com.hk

weekend Surcharge HK$ 40/Pax/night

** Black Out Date 18-21 Jun

 

5,900

 

3,900

 

3,900

 

01 Jun - 11 Jul

 

12 Jul - 31 Aug

 

01 Sep - 30 Sep

 

6,600

 

4,700

 

4,700

 

5,900

 

3,900

 

3,900

 

 

 

 

Kowloon Panda Hotel

www.pandahotel.com.hk

(ABF : HK$70/pax/meal )

 

6,800

 

4,800

 

4,800

 

01 Jun - 30 Jun

 

01 Jul - 31 Jul

 

01Aug - 31 Aug

 

01 Sep - 16 Sep

 

17 Sep - 20 Sep

 

7,200

 

5,300

 

5,300

 

7,400

 

5,500

 

5,500

 

6,600

 

4,700

 

4,700

 

7,900

 

6,000

 

6,000

 

 

 

 

Hotel

Twn / Trp

Sgl Supp

Extend nite

Validity

 

Kowloon Panda Hotel

www.pandahotel.com.hk

(ABF : HK$70/pax/meal )

 

6,900

 

5,000

 

5,000

 

21 Sep - 24 Sep

 

25 Sep - 27 Sep

 

28 Sep - 30 Sep

 

7,900

 

6,000

 

6,000

 

6,900

 

5,000

 

5,000

 

 

Harbour Plaza 8 Degree Hotel

www.harbour-plaza.com.

ABF : HK$120/pax/meal

Weekend Surcharge (Fri & Sat)

For the following period

1 Jun - 10 Sep' 14

@HK$80/pax/night

** Black Out Date 18-21 /Jun

 

7,100

 

5,200

 

5,200

 

01 Jun - 10 Jul

 

11 Jul - 31 Aug

 

01 Sep - 10 Sep

 

11 Sep - 14 Sep

 

15 Sep - 20 Sep

 

21 Sep - 30 Sep

 

7,400

 

5,400

 

5,400

 

7,100

 

5,200

 

5,200

 

8,300

 

6,300

 

6,300

 

9,500

 

7,500

 

7,500

 

8,300

 

6,300

 

6,300


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สุดคุ้ม ( ที่พัก+ทัวร์ครึ่งวัน+รถรับส่งสนามบิน+ไกด์ ) มา 2 ท่านเดินทางได้เลยไม่ต้องรอกรุ๊ป

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่