ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน บินตรงจากเชียงใหม่ Korean Airline สกีรีสอร์ท

ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน บินตรงจากเชียงใหม่ Korean Airline สกีรีสอร์ท

เกาหลี บินตรงจากเชียงใหม่

โดยสายการบินลี 5 วัน 3 คืน

 

พัก4ดาว

ทัวร์เกาหลีจากเชียงใหม่

วันแรก             เชียงใหม่ - อินชอน

21.30 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตึกผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 เคาน์เตอร์ สายการบินเกาหลี โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

23.55 บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE668 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.45 ชม.)

วันที่สอง          เกาะนามิ - ซอรัค+กระเช้า - วัดชินฮันซา - ยงเพียงสกีรีสอร์ท (-/L/D)

06.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นของเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านลงเรือ ...จากนั้นเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประดุจท่านเป็นคู่พระ-นางในละครเลยทีเดียว หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครก็ได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเช่าจักรยาน ประมาณ 3,000 วอนต่อคัน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ทัคคาลบี้ หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ำ ต้นกระเทียม ต๊อกหรือข้าวปั้นและซอสมาผัดรวมกัน      บนกระทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมดจะนำข้าว      และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย รับประทานคู่กับน้ำซุป

บ่าย ....จากนั้นเดินทางสู่นำคณะเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความงามของ "อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน" ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลี เขาโซรัคตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง ท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เพื่อนำท่านโดยสาร นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR)(กระเช้าที่อยู่บนเทือกเขาที่สูงที่สุดในเกาหลี เป็นกระเช้าขนาดใหญ่ สามารถจุนักท่องเที่ยวได้นับ 10 คน) สู่จุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลีเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วย โอซอรัก เนซอรักและนัมซอรัก จากนั้นนำท่านสู่ วัดชินฮึงซา ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน เป็นวัดที่เก่าแก่สร้าง ในสมัยอาณาจักรชิลล่า นำทุกท่านนมัสการ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ตัวท่านเองและครอบครัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ แฮมุนทัง หรือโป๊ะแตกเกาหลี ประกอบด้วย อาหาร ทะเลสด เช่น หอย ปู กุ้ง และ ผักสดต่างๆ ต้มบนหม้อไฟร้อนๆ รับประทานกับ กิมจิ และ เครื่องเคียง พร้อมข้าวสวย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Yongpyong Ski Resort หรือ Phoenix Park Ski

วันที่สาม          กระเช้า Gondora - ไร่สตอเบอร์รี่-กิมจิแลนด์+ชุดฮันบก-เอเวอร์แลนด์-โซล (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

...นำทุกท่าน นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพยามเช้าของลานสกีที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวไปทั่วทั้งลานสกี และให้ท่านได้สนุกกับการลองเล่นสกีหิมะ (ไม่รวมอุปกรณ์สกี)เป็นลานสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่นิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้   มีเนินเล่นสกี ระดับต่าง ๆ  โดยขึ้นกระเช้าลิฟท์ เดินทางไปเนินเขา เพื่อเล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยังมี บริการกีฬาในร่มชนิดอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ ช้อป ซุปเปอร์มาร์เก็ตไว้คอยบริการ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนั้นนำท่านสู่ไร่สตอเบอร์รี่ให้ท่านได้เก็บสตอเบอร์รี่สดๆใหม่ๆ ลูกโตๆ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ คาลบี้ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมย่างจนสุก แล้วตัดด้วยกรรไกรเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำ นำห่อในใบผักกาดสด รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย

บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ KIMCHI SCHOOL หรือ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายเพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหารและป้องกันโรคให้ ท่านได้ ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความ ประทับใจด้วยการ ใส่ชุดประจำชาติของ เกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

...เดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ชมความน่ารักของหมีต่างๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็น        ผู้ทักทาย และเล่นกับพวกเขา เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิด และ ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ Shabu Shabu ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิด

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Three 7 Stay / Green World / Golden Forest หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่              ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอาง - บลูเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์พิ้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ็อค-โซลทาวน์เวอร์ - ดิวตี้ฟรี -ชองเกชอน- เมียงดง - Fantastic Show       (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

...นำชม ศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสม ที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม  พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด มีสรรพคุณบรรเทาโรคได้หลากหลาย กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ ...จากนั้นแวะ Cosmetic Outlet ร้านเครื่องสำอาง ยอดนิยมของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางชนิดยังไม่มีขายในไทยอีกด้วย

จากนั้นนำชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่าน ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)      แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูป หัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

...จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง และชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไ  ม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมาก ในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานต่างๆ สำหรั  บต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในสมัยก่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วย SAMGYETANG หรือไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารตำรับชาววังไว้บำรุงสุขภาพใช้ไก่ที่อายุพอเหมาะกับการ

รับประทาน (อายุ 45 วัน) ท่านละ 1 ตัว ที่ล้างเครื่องในออกให้หมดแล้วยัดไส้ด้วยของบำรุง อาทิเช่น เม็ดพุทราแห้ง รากโสมเกาหลี เก๋ากี้ รับประทานพร้อมกับข้าวซึ่งใส่อยู่ภายในตัวไก่ และเสริมรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเกาหลีคล้ายเส้นขนมจีนของไทย  ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม

Ginseng wine เป็นโซจูดองโสมเพื่อบำรุงร่างกายให้คึกคักกระปรี้กระเปร่า

บ่าย       ...จากนั้นนำท่านตามรอยหนังไทยสไตล์เกาหลี ณ N Seoul Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์+พิพิธภัณฑ์Teddy Bear) ที่ตั้งอยู่บนเขานัมซาน 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลและที่โซลทาวเวอร์นี้ยังใช้ เป็น สถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์ดัง นับสิบเรื่อง เช่น My Name Is Kim Sam Soon, Stained Glass และยังเป็นที่ที่คู่รักนิยมมาล็อคกุญแจคู่กันที่นี่ด้วย

...จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

...นำท่านชม คลองชองเกชอน ที่มีน้ำในคลองใส สะอาด ให้ท่านได้ลงไปเดินเล่นในคลองนี้ เพราะคลองชองเกชอนเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงคนเกาหลีต่างๆ พากันมาพักผ่อนมากมาย มีแหล่งช้อปปิ้งที่บริเวณนี้มากมายด้วย ในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืนจะมีการแสดงของศิลปินอิสระ     มีการตกแต่งแสงสีเสียง กลายเป็นที่เที่ยวที่สวยงาม ...จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

...จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มกับย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่ทำให้ท่านได้ทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่ เมียงดงแห่ง นี้   พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี  พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีที่นี่ก็ได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ อาหารสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาหารนานาชาติ ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Three 7 Stay / Green World / Golden Forest หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า            ร้านสมุนไพรบำรุงตับ - พลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก - Trick eyes Museum - ซูเปอร์มาเก็ต - อินชอน - เชียงใหม่     (B/L /-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

...พาท่านรู้จักกับ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลพิษระดับสูงเหนือจากน้ำ ทะเล 500 - 800  เมตร เมล็ดพันธุ์ของฮ็อกเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคตับแข็งและการถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ และบุหรี่ รวมไปถึงสารตกค้างจากอาหารและยาด้วย และชมโรงงานอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่า ถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต หลังจากนั้น นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

...อัพเดตเทรนด์แฟชั่นของวัยรุ่นเกาหลีย่านฮงแดหรือถนนฮงอิก ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดของเกาหลี จึงทำให้ย่านนี้เป็นศูนย์รวมแฟชั่นลํ้าสมัยแหล่งใหม่ของหนุ่มสาวชาวกรุงโซล เต็มไปด้วยบรรยากาศทีมีสีสันของศิลปะแห่งการช้อปปิ้งที่แปลกตา ท่านสามารถเลือกซื้อ ของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และ accessories ต่างๆ เดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบนักศึกษาและอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริง นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟมากมาย ทั้งยังเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟ COFFEE PRINCE SHOP (พาท่านถ่ายรูปร้านกาแฟคอฟฟีปริ้น...ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) ส่วนกลางคืนที่นี่ยังเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ Chic สุดในโซล

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บริการจิมดัก ( JIM DAK ) อาหารพื้นเมืองของเกาหลีอีกเมนูที่ถูกปากคนไทย ปรุงด้วยไก่ วุ้นเส้น น้ำซุปเข้มข้น คลุกเคล้าด้วยรสกลมกล่อม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆพร้อมเครื่องเคียงหลายหลายชนิด

บ่าย TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง แกลอรี่นี้ เป็นงานที่เรียกว่า Trick of the Eye เป็นงานที่ดูลวงตาคล้ายจริง ห้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอ็คชั่นท่าทางต่างๆกับภาพแนวมิติที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ โดยมีตัวอย่างการจัดวางท่าทางไว้ข้างรูป ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม

...เดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิสำเร็จรูป น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ลูกอมแปลกๆ ผลไม้ ช็อคโกแลต ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูปในราคาพิเศษสุดด้วย

18.45 ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ KE667 ด้วยความประทับใจ บริการอาหารบนเครื่อง

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.55 ชม.)

22.40 ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิ์ภาพ

**********************************

 

อัตราค่าบริการ

รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้ว

สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง 2555

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ผู้ใหญ่1 +

เด็ก รับเตียง

ผู้ใหญ่ 2+

เด็กรับเตียง

ผู้ใหญ่ 2+

เด็กไม่รับเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2557

Korean Air (KE)

29,900

29,900

28,900

27,900

5,000

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท นับจากวันที่จอง หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย   50 % ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ สวอนทราเวล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ราคาทัวร์รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีไม่พักเดี่ยว  ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 8. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ รวมทั้งทริป 20,000 วอน ต่อท่าน (600 บาท)
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ

 1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

***ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้***

 1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทาง

ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

ประกาศสำหรับการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี

 

บริษัทฯ ตัวแทนนำเที่ยวประเทศเกาหลี ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า บริษัทฯ ตัวแทนนำเที่ยว ซึ่งจัดนำท่านท่องเที่ยวไปยังประเทศเกาหลี ตามรายการ วัน และเวลาที่ระบุไว้ โดยได้จัดสำรองที่นั่งบนเครื่องบินโดยสาร, ห้องพัก ณ โรงแรม, อาหาร ณ ภัตตาคาร และนำท่านนักท่องเที่ยวเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นั้น เพื่อความสะดวกพร้อมสรรพแก่นักท่องเที่ยวทุกท่านที่ประสงค์ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีโดยสุจริต

แต่ทั้งนี้ มักมีบุคคลบางท่านประสงค์ที่จะแอบแฝงไปกับคณะท่องเที่ยวประเทศเกาหลีโดยมีเจตนาอื่น เช่น การหลบหนีเข้าไปทำงานในประเทศเกาหลี อันเป็นการขัดต่อกฎหมายการเข้าเมืองประเทศเกาหลี อีกทั้งยังเป็นการทำลายชื่อเสียงของประเทศ และบริษัทฯ นำเที่ยว ซึ่งจะถูกเพ่งเล็งว่าให้ความร่วมมือกับผู้ที่เจตนาไม่สุจริตเข้าเมืองสู่ประเทศเกาหลี ทั้งทำให้บริษัทฯ ถูกปรับจากภาครัฐ และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการส่งนำท่านเหล่านั้นกลับประเทศไทยด้วย

การซื้อการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์มิได้เป็นหลักประกันว่า ทุกท่านจะได้ผ่านออกจากประเทศไทยและเข้าสู่ประเทศเกาหลีได้เสมอไป เพราะการพิจารณาตรวจตราหนังสือเดินทางเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่จะให้ออกจากประเทศไทย   หรือให้เข้าประเทศเกาหลีได้ ถึงแม้ประเทศเกาหลีจะมีสนธิสัญญากับประเทศไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้าเมืองโดยสุจริตเท่านั้นผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

1. หลักฐานการทำงานประจำตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่จะนำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

2. หลักฐานการเงิน อาทิ เช่น ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีซึ่งสมควรที่จะซื้อเช็คเดินทางนำไปด้วยประมาณ 500 เหรียญ สหรัฐสำหรับการท่องเที่ยว 3 วัน หรือแสดงบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น VISA, American Express, Diner Cardหรือ Master Card

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

4. ตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับสู่ประเทศไทย

หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังสงสัยในความสุจริตของท่าน ท่านอาจถูกปฏิเสธการให้ออกจากประเทศไทย และ/หรือ ให้เข้าประเทศเกาหลี ซึ่งบริษัทฯตัวแทนนำเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการการท่องเที่ยวใดๆ ทั้งสิ้นที่ได้จัดเก็บไปแล้ว เพราะอัตราค่าบริการการท่องเที่ยวเป็นแบบเหมาจ่ายโดยเฉลี่ยทั้งคณะ และต้องจ่ายให้แก่สถานบริการห้องพัก ค่าโดยสาร ค่าอาหาร ฯลฯ เป็นการล่วงหน้าและแม้ว่าท่านจะไม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วยก็ตาม

อนึ่ง พนักงานของบริษัทที่ร่วมเดินทางไปด้วยไม่สามารถให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองออกจากประเทศไทยหรือการเข้าประเทศเกาหลี และการศุลกากรได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านต้องผ่านพิธีการด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหนังสือเดินทาง เอกสารสำแดงการจองห้องพัก และการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ในประเทศเกาหลี ท่านที่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วเท่านั้นที่สามารถร่วมรายการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีที่ได้เตรียมไว้ให้ได้ ทั้งนี้รายการท่องเที่ยวได้จัดไว้โดยมีกำหนดการที่แน่นอนซึ่งจะต้องเดินทางต่อโดยเที่ยวบินในประเทศ หรือรถโค้ช ฯลฯ ดังนั้น หากถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นและนักท่องเที่ยวบางท่านยังไม่ปรากฏตัวเพื่อร่วมเดินทางพร้อมกับคณะ หรือมิได้ติดต่อไปยังบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีให้ทราบถึงสถานการณ์ของท่าน บริษัทฯ ถือว่าท่านมีเจตนาละทิ้งการท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อบริการไว้ และมิอาจเรียกร้องขอเงินคืนในส่วนที่ท่านมิได้ใช้บริการได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน บินตรงจากเชียงใหม่ Korean Airline สกีรีสอร์ท

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่