(01)เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน เกาะไข่ เกาะหินงาม จาบัง ราวี แพ็คเก็จ 2 ท่านเดินทางได้ทันที

(01)เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน เกาะไข่ เกาะหินงาม จาบัง ราวี แพ็คเก็จ 2 ท่านเดินทางได้ทันที

 

สวอนทราเวลนำเที่ยวทะเลใต้ 2 วัน 1 คืน ปากบารา เกาะตะรูเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง หาดทรายขาวราวี

ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน ( ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

ทัวร์หลีเป๊ะ,ทัวร์หลีเป๊ะจากเชียงใหม่,ทัวร์หลีเป๊ะจากหาดใหญ่,ทัวร์เกาหลีเป๊ะ

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

 

สวอนทราเวลนำเที่ยวทะเลใต้ 2 วัน 1 คืน ปากบารา เกาะตะรูเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง หาดทรายขาวราวี

ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน ( ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

Progame01

วันแรก  สนามบินหาดใหญ่ - ตะรูเตา - เกาะไข่ - หลีเป๊ะ  LD  ( D=Dinner)

เช้า รับท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ นำท่านเดินสู่ จ.สตูล เพื่อเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ( 2 ชั่วโมงจากสนามบิน)
( รายการจะปรับเปลี่ยนตามไฟลท์บิน หากบินมาถึงเช้า นำท่านขึ้นเรือเที่ยวเช้าไปหลีเป๊ะ หากมาถึงบ่ายนั่งเรือรอบบ่าย)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ทที่พัก

บ่าย ถึงเกาะหลีเป๊ะนำท่านเข้าเช็คอินน์สู่ที่พัก / นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่น Walking Street เกาะหลีเป๊ะ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก พร้อมอาหารทะเลสดๆ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  หินงาม-จาบัง-ราวี-ปากบารา BL

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

08.00 น.  นำท่านเดินทางล่องทะเล ดำน้ำดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ณ หาดทรายขาวราวี

10.00 น.  ออกเดินทางชมปะการังอ่อนเจ็ดสีอันงดงาม ณ ร่องน้ำจาบัง

11.00 น.  นำท่านชมความสวยงามของ หาดหินดำ อันสวยงาม ณ เกาะหินงาม

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ หาดทรายขาว-ราวี เดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

15.00 น.  ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านเดินทางต่อไปสนามบินหาดใหญ่

17.00 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ /// สิ้นสุดรายการทัวร์ ( ขากลับควรจองไฟล์ทกลับหลังเวลา 19.00 น. ไกด์จะได้มาส่งขึ้นเครื่องทันเวลา)

ค่าบริการรวม

ค่าเรือ Speed boat ไปกลับ // ค่าหน้ากากดำน้ำ-ค่าชูชีพ // ค่าไกด์นำเที่ยว-เรือหางยาว // ห้องพัก 1 คืน 2 ท่าน // ค่าอาหาร 4  มื้อ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท // ค่ารถรับส่งสนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือ-สนามบิน

ค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว // อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ // ทิปมัคคุเทศก์ ควรให้เป็นสินน้ำใจคนละเล็กละน้อยนะครับ

 

โรงแรม

จำนวน 2-4 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวนวน 5-8 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 9 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 10 ท่านขึ้น

ไป

ราคาต่อท่าน (บาท)

Varin Beach resort

Fan Cottage / 2 Paxs

8,800

8,300

7,900

5,900

Standard / Twin  Air-cond/2 Paxs

9,700

9,000

8,500

6,500

Garden Air-cond/2 Paxs

9,400

8,900

8,400

6,000

Standard Fan / 2 Paxs

8,400

7,900

7,500

 

Family Air-cond/8 Paxs

//

8,900

//

//

Lip Power Beach resort

Sea front Bungalow / 2 Paxs

10,000

9,300

8,800

6,800

Sea Breeze Bungalow / 2 Paxs

9,500

9,000

8,500

6,300

Anda Resort

Standard villa/ 2 Paxs

11,500

10,500

10,000

7,500

Superior room/ 2 Paxs

12,000

11,000

10,500

7,800

Standard room/ 2 Paxs

11,000

10,000

9,000

7,000

Superior villa/ 2 Paxs

12,000

11,000

10,000

8,000

Deluxe villa sea view (on beach) / 2 Paxs

12,500

11,500

10,500

8,400

โรงแรม

จำนวน 2-4 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวนวน 5-8 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 9 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 10 ท่านขึ้น

ไป

ราคาต่อท่าน (บาท)

Bandaya Resort

Standard Fan/ 4 Paxs

9,000

8,500

8,100

//

Standard Air-cond /2 Paxs

9,700

9,200

8,700

5,800

Superior B/ 2 Paxs

9,900

9,300

8,900

6,200

Deluxe B/ 2 Paxs

10,200

9,700

9,200

6,500

Garden Deluxe/ 4 Paxs

10,700

9,500

8,000

6,800

Garden Tripple/ 4 Paxs

10,200

9,700

8,900

6,700

Villa Deluxe B(sea view) / 2 Paxs

11,500

10,500

10,000

7,300

Villa Family B(sea view) / 4 Paxs

11,800

10,800

10,300

//

Family B/ 4 Paxs

9,700

9,200

8,700

5,800

Family fan room/ 4 Paxs

8,800

8,300

7,900

//

Beach front B(sea view) / 2 Paxs

12,700

11,500

11,000

7,900

Mountian Resort

 

Twin fan/ 4 Paxs

8,700

7,700

7,200

5,600

Deluxe garden view/ 2 Paxs

9,700

8,400

7,900

6,400

Deluxe sea view/ 2 Paxs

10,200

8,900

8,400

7,300

Grand deluxe villa/ 2 Paxs

10,700

9,700

9,200

7,600

Villa family B/ 4 Paxs

9,700

8,400

7,900

6,600

Grand villa family B/ 4 Paxs

10,200

8,900

8,400

7,300

หมายเหตุ** เด็ก 0-4 ปี (ฟรี) / 5-8 ขวบ 50 % / 9-11 ขวบ 75 % / 12 ปีขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่

 

(1)Varin Beach resort **** http://www.varinbeachresort.com/home-th/

(2) Lip Power Beach resort**** http://www.lipepowerbeach.com/

(3) Anda Resort**** http://www.andaresort.com/intro.php

(4) Bandaya Resort**** http://www.bundhayaresort.com/

(5) Mountian Resort*** http://www.mountainresortlipe.com/

ก่อนจองห้องพักทุกครั้งต้องเช็คกับพนักงานบริษัทว่าเป็นช่วง Peak Season หรือไม่ เพราะแต่ละโรงแรมจะไม่เหมือนกัน และหากตรงช่วงPeak จะมี Surcharge ทุกโรงแรมคิดต่อหัวต่อคนต่อวัน โดยปกติจะอยู่ระหว่างกลางเดือนธันวาคม - มกราคม


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (01)เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน เกาะไข่ เกาะหินงาม จาบัง ราวี แพ็คเก็จ 2 ท่านเดินทางได้ทันที

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่