Programe B ทัวร์เชียงใหม่ ขี่ช้าง ล่องแพ ดอยอินทนน์ 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท (มา2ท่านเดินทางได้ทันที) จอยทัวร์

Programe B ทัวร์เชียงใหม่ ขี่ช้าง ล่องแพ ดอยอินทนน์ 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท (มา2ท่านเดินทางได้ทันที) จอยทัวร์

เราบริษัททัวร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ บริการรับจัดทัวร์ออร์แกนไนท์ เลี้ยงต้อนรับลูกค้าวีไอพีของบริษัท ไอเดียเราไม่จำกัด จัดได้หลายตีมงาน

download1

โปรโมชั่นจอยทัวร์แอ่วเหนือ โปรแกรม B

เที่ยวเชียงใหม่ - ขี่ช้างล่องแพ-ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน

 

(การันตีมา 2 ท่านพร้อมเดินทางได้ทันที)

เที่ยวดอยอินทนนท์ / ขี่ช้าง-ล่องแพ / บ้านแม้วดอยปุย-ดอยสุเทพ- ขันโตกดินเนอร์

วันแรก     รับเข้าสนามบิน - เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ - ขันโตกดินเนอร์  ( อาหารเย็น )

เช้า รับท่าน ณ สนามบินเชียงใหม่ / สถานีรถไฟ / สถานีขนส่งอาเขต เดินทางเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่

13.30 น. มัคคุเทศก์รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ชมทัศนียภาพของเชียงใหม่ในมุม

สูง / เที่ยวหมู่บ้านแม้วดอยปุย

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับถึงโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปลิ้มลองอาหารเหนือ พร้อมชมการแสดงอลังการแบบฉบับล้านนา
ณ คุ้มขันโตก มรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

21.00 น. ส่งท่าน ณ โรงแรมที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

( ถนนคนเดินเจียงใหม่มีทุกวันเสาร์-อาทิตย์หากท่านต้องการช้อปปิ้งต่อ กรุณาแจ้งคนขับรถว่าขอลงถนนคนเดิน ส่วนขากลับท่านสามารถกลับเองได้โดยรถตุ๊กๆ 80-120 บาทต่อคัน อยู่ที่การต่อรองราคา หรือรถสี่ล้อแดง 20 บาทต่อท่าน )

วันที่สอง ทัวร์ซาฟารี ขี่ช้าง ล่องแพ นั่งเกวียน แม่ตะมาน ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ  ( อาหารเช้า+อาหารกลางวัน )

07.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก

08.00 น. มัคคุเทศก์ รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก เพื่อออกเดินทางสู่ ปางช้างแม่ตะมาน อ.แม่แตง
08.30 น. ชมฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ อ.แม่ริม
09.00 น. ถึงปางช้างแม่ตะมาน ชมการแสดงช้างแสนรู้ , กิจกรรมขี่ช้างท่องป่า  1 ชม.
และนั่งเกวียนเที่ยวหมู่บ้านชาวปะกาญอ และไทใหญ่
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุบเฟต์
บ่าย
ล่องแพไม้ไผ่ตามลำน้ำแม่แตง สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สองฝั่งน้ำ

16.00 น. ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ / พักผ่อนตามอัธยาศัย / ทานอาหารเย็นอิสระ(ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

วันที่สาม  ทัวร์ดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - น้ำตกสิริธาร - ยอดดอยอ่างกา- โครงการหลวง-พระเจดีย์นวมลเมทนีดล

นภพลภูมิสิริ - ตลาดแม้ว -หมู่บ้านกะเหรี่ยงทอผ้า ( อาหารเช้า - กลางวัน )

07.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
08.30 น. มัคคุเทศก์รับท่าน ณ โรงแรมที่พักเดินทางสู่เขต อ.จอมทอง สู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
สาย ชมน้ำตกวชิรธาร / น้ำตกสิริธาร / สวนเกษตรโครงการหลวง / หมู่บ้านกะเหรี่ยงทอผ้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำชมยอดดอยอ่างกา จุดสูงสุดแดนสยามระดับความสูงเหนือน้ำทะเล 8,000 กว่าฟุต ชมพันธ์ไม้เมืองหนาว ข้าวตอกฤาษี , กุหลาบพันปี , กล้วยไม้ป่า ฯลฯ นำท่านนมัสการพระเจดีย์นวมลเมทนีดล -พระเจดีย์นภพลภูมิสิริ ที่สร้างเพื่อถวายในหลวงและสมเด็จพระบรมราชนีนารถ / แวะซื้อของฝากผักผลไม้สดจากโครงการหลวง ณ ตลาดแม้ว เช่น สาลีดอย สตอเบอรรี่,ท้อ เป็นต้น

16.00 น. กลับถึง จ.เชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ / ส่งท่าน ณ สนามบิน - สถานีรถไฟ-สถานีขนส่ง เพื่อสู่จุดหมาย
ปลายทางต่อไป//////// สิ้นสุดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ( ต่อท่าน )

ห้องพักคู่ (Twin room )
ห้องพัก 3 คน ( Triple )

ห้องพักเดี่ยว ( Single room ) จ่ายเพิ่ม

เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ ( พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม )

4,900 บาท
4,900 บาท
1,500 บาท

3,900 บาท

โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว

Imm hotle , Downtown Inn , Tapae Boutique house , CH hotel ,Star Hotel , Night Bazar inn ,  People Place hotel  ฯลฯ

ค่าบริการรวม

-         ค่าอาหาร 5 มื้อ ( อาหารเช้า 2 มื้อ , อาหารกลางวัน 2 มื้อ,ขันโตกดินเนอร์ 1 มื้อ )

-         ค่ารถ Transfer ไปกลับ สนามบิน-โรงแรม และรถนำเที่ยวตลอดเส้นทาง

-         ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

-         ค่าที่พักโรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว 2 คืน  / ค่ามัคคุเทศก์และบริการ

ค่าบริการไม่รวม
- อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษระหว่างมื้อ   / ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ

วิธีการจองและชำระเงิน และการยกเลิกทัวร์
1.โอนเงินชำระมัดจำ 50% ของค่าทัวร์ อีก 50 % ชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. นำสลิปเงินโอน แฟกซ์ยืนยันการโอนเงินมาที่ 053-218191 หรือ แสกนด์ส่งเป็นไฟล์เมลล์
(กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ วันที่จอง ทัวร์ที่จองมาด้วยทุกครั้งเพราะทางบริษัทจะไม่ทราบเลยว่าใครจองมาหากไม่มีรายละเอียด)
3. หากท่านต้องการยกเลิกทัวร์ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 อาทิตย์ หักมัดจำ 1,000 บาท  หากน้อยกว่า 1 สัปดาห์
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจำทั้งหมด


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : Programe B ทัวร์เชียงใหม่ ขี่ช้าง ล่องแพ ดอยอินทนน์ 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท (มา2ท่านเดินทางได้ทันที) จอยทัวร์

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่