Programe C ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ขี่ช้างล่องแพ 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท ( 2 ท่านเดินทางได้ทันที)จอยทัวร์

Programe C ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ขี่ช้างล่องแพ 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท ( 2 ท่านเดินทางได้ทันที)จอยทัวร์

download1

โปรโมชั่นจอยทัวร์แอ่วเหนือ โปรแกรม C

เที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย-ขี่ช้าง ล่องแพ3 วัน 2 คืน

(การันตีมา 2 ท่านพร้อมเดินทางได้ทันที)

เที่ยวดอยอินทนนท์ / เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย /

บ้านแม้วดอยปุย-ดอยสุเทพ- ขันโตกดินเนอร์

วันแรก     รับเข้าสนามบิน - เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ - ขันโตกดินเนอร์  ( อาหารเย็น )

เช้า รับท่าน ณ สนามบินเชียงใหม่ / สถานีรถไฟ / สถานีขนส่งอาเขต เดินทางเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่

13.30 น. มัคคุเทศก์รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ชมทัศนียภาพของเชียงใหม่ในมุม

สูง / เที่ยวหมู่บ้านแม้วดอยปุย /

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับถึงโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปลิ้มลองอาหารเหนือ พร้อมชมการแสดงอลังการแบบฉบับล้านนา
ณ คุ้มขันโตก มรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

21.00 น. ส่งท่าน ณ โรงแรมที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

( ถนนคนเดินเจียงใหม่มีทุกวันเสาร์-อาทิตย์หากท่านต้องการช้อปปิ้งต่อ กรุณาแจ้งคนขับรถว่าขอลงถนนคนเดิน ส่วนขากลับท่านสามารถกลับเองได้โดยรถตุ๊กๆ 80-120 บาทต่อคัน อยู่ที่การต่อรองราคา หรือรถสี่ล้อแดง 20 บาทต่อท่าน )

 

วันที่สอง ทัวร์เชียงราย - บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน -สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย ( อาหารเช้า+อาหารกลางวัน )

06.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก

07.00 น. มัคคุเทศก์ รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก เพื่อออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย
08.30 น. แวะเที่ยวน้ำพุร้อนแม่ขะจาน บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ
10.00 น. แวะชมวัดร่องขุ่น วัดที่ออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเมืองไทย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำชมทัศนียภาพของสามเหลี่ยมทองคำ เป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า จากนั้นนำท่านเดินทางไป
ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ณ อ.แม่สาย จ.เชียงรายเขตชายแดนไทย-พม่า ไปจนถึงเวลานัดหมายและเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

19.00 น. ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ / พักผ่อนตามอัธยาศัย / ทานอาหารเย็นอิสระ(ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

 

วันที่สาม ทัวร์ซาฟารี ขี่ช้าง ล่องแพ นั่งเกวียน แม่ตะมาน ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ  ( อาหารเช้า+อาหารกลางวัน )

07.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก

08.00 น. มัคคุเทศก์ รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก เพื่อออกเดินทางสู่ ปางช้างแม่ตะมาน อ.แม่แตง
08.30 น. ชมฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ อ.แม่ริม
09.00 น. ถึงปางช้างแม่ตะมาน ชมการแสดงช้างแสนรู้ , กิจกรรมขี่ช้างท่องป่า  1 ชม.
และนั่งเกวียนเที่ยวหมู่บ้านชาวปะกาญอ และไทใหญ่
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุบเฟต์
บ่าย
ล่องแพไม้ไผ่ตามลำน้ำแม่แตง สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สองฝั่งน้ำ

16.00 น. กลับถึง จ.เชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ / ส่งท่าน ณ สนามบิน - สถานีรถไฟ-สถานีขนส่ง เพื่อสู่จุดหมาย
ปลายทางต่อไป//////// สิ้นสุดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ( ต่อท่าน )

ห้องพักคู่ (Twin room )
ห้องพัก 3 คน ( Triple )

ห้องพักเดี่ยว ( Single room ) จ่ายเพิ่ม

เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ ( พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม )

4,900 บาท
4,900 บาท
1,500 บาท

3,900 บาท

โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว

Imm hotle , Downtown Inn , Tapae Boutique house , CH hotel ,Star Hotel , Night Bazar inn ,  People Place hotel  ฯลฯ

ค่าบริการรวม

-         ค่าอาหาร 5 มื้อ ( อาหารเช้า 2 มื้อ , อาหารกลางวัน 2 มื้อ,ขันโตกดินเนอร์ 1 มื้อ )

-         ค่ารถ Transfer ไปกลับ สนามบิน-โรงแรม และรถนำเที่ยวตลอดเส้นทาง

-         ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

-         ค่าที่พักโรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว 2 คืน  / ค่ามัคคุเทศก์และบริการ

ค่าบริการไม่รวม
- อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษระหว่างมื้อ   / ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ

วิธีการจองและชำระเงิน และการยกเลิกทัวร์
1.โอนเงินชำระมัดจำ 50% ของค่าทัวร์ อีก 50 % ชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. นำสลิปเงินโอน แฟกซ์ยืนยันการโอนเงินมาที่ 053-218191 หรือ แสกนด์ส่งเป็นไฟล์เมลล์ (กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ และระบุ วันที่และ
ทัวร์ที่จองด้วยครับ เพราะหากไม่มีรายละเอียดดังกล่าวทางบริษัทจะไม่ทราบว่าเป็นเงินของใครโอนมา)

3. หากท่านต้องการยกเลิกทัวร์ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 อาทิตย์ หักมัดจำ 1,000 บาท  หากน้อยกว่า 1 สัปดาห์
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจำทั้งหมด


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : Programe C ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ขี่ช้างล่องแพ 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท ( 2 ท่านเดินทางได้ทันที)จอยทัวร์

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่