ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง 5 วัน 3 คืน ออกจากเชียงใหม่โดยรถตู้ปรับอากาศ ( ครบ 8 ท่านเดินทางได้ทันที )

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง 5 วัน 3 คืน ออกจากเชียงใหม่โดยรถตู้ปรับอากาศ ( ครบ 8 ท่านเดินทางได้ทันที )

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ได้เลยครับ

 

 

สวอนทราเวล นำเที่ยวเวียดนาม
5 วัน 3 คืน
เพียง 12,900 บาท

ออกเดินทางจากเชียงใหม่ - เยือนเมืองมรดกโลกฮอยอัน

ชมพระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองชายทะเล ดานัง ฯลฯ

( เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศทุกสัปดาห์ 8 ท่านเดินทางได้ทันทีไม่ต้องรอกรุ๊ป)
เรามีรถตู้บริการรับท่าน ณ จุดนัดหมาย ภายในจังหวัด ( อื่นๆ)ของท่าน

กำหนดเดินทาง พุทธศักราช ๒๕๕๗
28 ธ.ค. 2556 -1 ม.ค.พ.ศ.2557 / 22-26 มกราคม / 11-15 กุมภาพันธ์ / 19-23 มีนาคม / 11 -15 เมษายน / 28-1 พฤษภาคม / 5-9 มิถุนายน / 18-22 กรกฎาคม / 9-13 สิงหาคม  / 24-28 กันยายน / 9-13 ตุลาคม / 13-17 พฤศจิกายน 2557   

วันแรกของการเดินทาง

เชียงใหม่ - มุกดาหาร   ( อาหารเย็น )

๑๕.๐๐ น.            คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่  มุ่งหน้าสู่ จ.มุกดาหาร เวลา  
๑๙.๐๐ น.             ถึง จ.อุตรดิตถ์ บริการอาหารมื้อค่ำตามตำหรับไทย ณ ภัตตาคารบ้านเทียนหอม
ให้ท่านได้พักผ่อนและรับประทานอาหาร ก่อนออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร
๒๐.๐๐ น.            ออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร / พักผ่อนบนรถ

วันที่สองของการเดินทาง

มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ด่านลาวบาว - อุโมงค์วินห์ม็อก - เมืองเว้ ( อาหารเช้า - กลางวัน-เย็น)

๐๕.๐๐ น.             ถึง จังหวัดมุกดาหาร นำท่าน สู่โรงแรมแกรนด์มุกดาหาร เพื่อทำธุระส่วนตัวโดยทางบริษัทเตรียม
ห้องพักสำหรับให้ท่านได้อาบน้ำไว้บริการ 
( ห้องพักแบบเดย์ยูส 4 ท่าน ต่อ 1 ห้อง แจ้งชื่อบริษัทสวอนทราเวล กับพนักงานโรงแรมเพื่อรับกุญแจ )

๐๗.๐๐ น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ที่จัดเตรียมให้ท่านเป็นพิเศษ

๐๘.๐๐ น.             เปลี่ยนรถ และย้ายสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศจากเวียดนามที่มารอรับ ณ โรงแรม
( เปลี่ยนรถเวียดนาม ณ โรงแรม หลังทำธุระส่วนตัวเสร็จก่อนทานอาหาร มีเจ้าหน้าที่รอที่ล๊อบบี้ )

๐๘.๓๐ น.            ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อนำท่านผ่านพิธีการข้ามแดนสู่ประเทศลาว นำท่านเดินทางผ่านเมืองสะหวันนะเขต ของประเทศลาว มุ่งหน้าสู่ด่าน ลาวบาว หรือ ด่านลาวเวียดนาม

๑๒.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองพิน ประเทศลาว

บ่าย                         ถึงด่านลาวบาว ทำพิธีการผ่านแดนเข้าสู่ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองดองบา ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเบนไห่ ในแนวเส้นขนานที่ 17 เป็นแม่น้ำ สายประวัติศาสตร์ที่แบ่งแยกเวียดนามเหนือ-ใต้ จากนั้นเข้าสู่หมู่บ้าน วินห์ม็อก ชมอุโมงค์หลบภัย ใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่าง หนักของทหารอเมริกา ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันแอบขุดในตอนกลางคืนหรือขุดในขณะที่มีเสียงปืน เสียงระเบิด ขนดินทิ้งทะเล เพื่ออำพรางไม่ให้ข้าศึกรู้ ในปี 1966 เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่มีความสำคัญในสงครามเวียดกง ใช้เวลาในการขุด 20 เดือนซึ่งสามารถ นำชาวบ้านเข้าไป หลบภัยได้จำนวน 380 คน และอาศัยอยู่ในอุโมงค์ถึง.. 5 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

เย็น                         ถึง นครโบราณ เว้ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่นของเวียดนาม ลิ้มลองอาหารเวียดนาม ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารสุขภาพที่ทำให้คนเวียดนามมีรูปร่างและผิวพรรณดี

ค่ำ                           นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ณ เมืองเว้

วันที่สามของการเดินทาง

เว้ - ดานัง ( พระราชวังเว้  เจดีย์เทียนมุ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -ภูเขาหินอ่อน )อาหารเช้า กลางวัน เย็น

๐๗.๐๐ น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอาท์ ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่
เมืองฮอยอัน ( ย้ายเมืองไปนอนดานังต้องเช็คเอาท์)

๐๘.๐๐ น.            หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว คณะพร้อมเดินทางสู่ พระราชวังเว้ หรือวังหลวงแห่งเมืองเว้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๗ ในรัชกาลแห่งพระเจ้ายาลอง (Gia Long) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงวียน ที่ไทยมักคุ้นในชื่อองเชียงสือ  สถานที่แห่งนี้นับเป็นหัวใจสำคัญของเมืองมาหลายยุคสมัย  แม้ในปัจจุบันพระราชวังได้กลายสภาพจากศูนย์กลางราชอาณาจักรไปเป็นใจกลางของการท่องเที่ยวในฐานะ ๑ ใน ๓ ของมรดกโลกในเวียดนาม ไปแล้วก็ตามพระราชวังเว้มีกำแพงโดยรอบที่วัดความยาวได้ราว ๒.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็นส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนในอันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ  พระราชวังเว้ โดยเฉพาะส่วนใน ถูกภัยสงครามทำลายลงมหาศาลในปี พ.ศ.๒๕๑๑ ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันจะเรียกว่าบูรณะใหม่เกือบทั้งหมดก็ว่าได้หากผ่านประตูเที่ยงวัน (Cua Ngo Mon) ซึ่งเป็นสถานที่ขายบัตรผ่านประตูเข้ามา  ก็จะพบสะพานน้ำทองที่ทอดตรงเข้าไปสู่พระราชวังไท ฮวา หรือที่เรียกว่า ท้องพระโรง ใช้ต้อนรับพระราชวงศ์ชั้นสูงและทูต ที่นี่มีเสาไม้สีแดงต้นใหญ่มากมาย ทั้งหมดเขียนลายมังกรสีเหลืองด้วยเทคนิคงานเครื่องรักเขียนสีแบบเวียดนาม เมื่อทะลุผ่านไปจะพบลานกว้าง มีอาคารชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องแบบจีนอยู่ทางขวาคือส่วนที่เรียกว่า "พิพิธภัณฑ์"  นำชมเจดีเทียนมุ ตำนานเล่าว่า ในสมัยก่อนที่จะมีการสร้างเจดีย์ ชาวบ้านแถบนี้มักจะเห็นหญิงผู้หนึ่ง (บ้างก็ว่าเป็นหญิงชรา) ยืนอยู่ ณ ตำแหน่งที่จะมีการสร้างเจดีย์นี้ แล้วกล่าวว่า ในอนาคต มีผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะมาสร้างเจดีย์ที่นี่ แล้วจะนำสันติสุขมาสู่ประเทศ ต่อมา เหงียน ฮอง (Nguyn Hoàng) ซึ่งครองเมืองเว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1600 (ถึงปี ค.ศ. 1613) ทราบตำนานนี้เข้า จึงได้ให้สร้างเจดีย์ขึ้นในปี ค.ศ. 1601 และให้ชื่อว่า Chùa Thiên Mụ หรือ Heavenly Lady Pagoda เพื่อให้สอดคล้องกับตำนาน ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ กษัตริย์องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน ซึ่งออกแบบ ผสมผสานแบบฝรั่งเศส ชมภาพมังกรในม่านเมฆ และถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะ คล้ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอาน ประเทศจีน นำชม เจดีย์เทียนมู เจดีย์สูงริมแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของภพแต่ละภพของพระพุทธเจ้า

๑๒.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในตัวเมืองเว้

บ่าย               จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางผ่านหุบเขาหินอ่อน นำท่านชมหมู่บ้านหินอ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแกะสลัก รูปปั้นเทวรูปต่างๆจากหินอ่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ผ่านเมืองดานัง เมืองท่าชายทะเล

เย็น               ถึงเมืองดานัง นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ เมืองชายทะเล ดานัง

วันที่สี่ของการเดินทาง

เมืองมรดกโลกฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านโบราณ - ลังกอบีช(ดานัง) - ยอดเขาไฮวาน - ตลาดดองบา -ล่องเรือแม่น้ำหอมชมการแสดงบรรเลงดนตรีเวียดนาม -เว้ ( อาหารเช้า กลางวัน เย็น)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์เพื่อย้ายกลับไปนอนเว้

๐๘.๓๐ น.       เดินทางไปชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน อดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ 300 กว่าปีก่อน ซึ่งมีชาวจีนและชาวญี่ปุ่น เคยมาค้าขาย ชมบ้านเมืองเก่าแก่ได้รับการบูรณะอย่างดีและต่อเนื่องโดย ลูกหลานสมัยหลังมีร้านค้าขายของพื้นเมืองมากมายชมพิพิธภัณพฑ์ บ้านโบราณ ชมศาลเจ้าของชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ชมสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรง โค้งของตัวสะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่น ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮอยอันซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น โคมเวียดนามเป็นต้น

๑๑.๐๐ น.       อำลาเมืองฮอยอัน เดินทางสู่เมืองดานัง สู่จุดสูงสุด ยอดเขาไฮวาน ชมทัศนีภาพของทะเลดานัง บนยอดเขายังมีหอสังเกตการณ์ของทหารอเมริกัน และฝรั่งเศสครั้งประจำการ ณ เมืองดานัง

๑๒.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองท่าดานัง ลังกอ หรือลังโกบีช ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลดานัง และรับประทานอาหารที่แสนอร่อยของเมืองดานัง

บ่าย               เดินทางสู่เมืองเว้ นำชมตลาดดองบา ตลาดสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของ นครเว้ มีสินค้าหลากหลายชนิด อาทิของทะเลที่ราคาสุดแสนถูก เสื้อผ้า และสินค้าของที่ระลึก ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าไปจนถึงเวลาที่นัดหมาย

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก เพื่อเช็คอินน์ก่อนรับประทานอาหารเย็น

เย็น               รับประทานอาหาร มื้อพิเศษ ตามแบบฉบับเวียดนาม

ค่ำ                ล่องเรือ แม่น้ำหอม ชมการบรรเลงเพลงชาวเว้ บนเรือมังกร ฟังดนตรีไพเราะ ท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนของลำน้ำหอม ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ยากจะลืมเลือน / กลับสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง

เว้ - ลาวบาว - สะหวันนะเขต - สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว -มุกดาหาร- .เชียงใหม่(อาหารเช้า กลางวัน เย็น )

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

๐๘.๐๐น.        ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ย้อนกลับเส้นทางเดิม

๑๒.๐๐น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ประเทศลาว

บ่าย               เดินทางสู่ด่านไทย ลาว

๑๖.๐๐น.        ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ลาวไทยแวะร้านค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี

๑๗.๐๐น.        ส่งท่าน ณ โรงแรมแกรนด์มุกดาหาร เพื่อรับประทานอาหารเย็น และเปลี่ยนเป็นรถไทย

๑๙.๐๐น.        ออกเดินทางจาก จ.มุกดาหารเพื่อเดินทางสู่ จ.ลำปาง

09.00 น.ถึง จ.เชียงใหม่ เช้าวันรุ่งขึ้นด้วยความปลอดภัยและประทับใจ

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

โรงแรม 3 ดาว

อัตราค่าบริการ

ห้องพักคู่
ห้องพักสามคน
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
ไม่มีราคาเด็ก

12,900 บาท
12,900 บาท
3,000   บาท
-

** พักเมืองเว้คืนที่ 1 และคืนที่ 3 / พักเมืองดานังคืนที่ 2

ค่าบริการรวม
- ค่ารถตู้วีไอพีไปกลับ เชียงใหม่ - มุกดาหาร-เชียงใหม่ / รถนำเที่ยวในเวียดนาม
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ล่องเรือแม่น้ำหอม
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าห้องพัก ณ โรงแรมแกรนด์มุกดาหารวันแรกที่ไปถึง ( สำหรับใช้อาบน้ำทำธุระส่วนตัว)
- ค่าโรงแรมที่พักในเวียดนาม 3 คืน
- ค่าด่านและพิธีการผ่านแดน
- ค่ามัคคุเทศก์และบริการ
- ค่าน้ำดื่มบนรถ

ค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เช่น เครื่องดื่มในตู้เย็น ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการอาหารที่เรากำหนด
- ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต
- ค่าทิปคนขับรถตู้ในไทย / เวียดนาม / ทิปมัคคุเทศก์ลาว / มัคคุเทศก์เวียดนาม / พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรม

วิธีการจองและชำระมัดจำ
1.ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมพาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเดินทางเหลือมากกว่า 6 เดือน ( ไม่ใช้รูปถ่าย)
2.ส่วนที่เหลือบริษัทเรียกเก็บก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง 5 วัน 3 คืน ออกจากเชียงใหม่โดยรถตู้ปรับอากาศ ( ครบ 8 ท่านเดินทางได้ทันที )

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่