(2)เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ อุโมงกู่จี 4วัน3 คืน 5,900 บาท 2 ท่านเดินทางได้ทันที

(2)เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ อุโมงกู่จี 4วัน3 คืน 5,900 บาท 2 ท่านเดินทางได้ทันที

South Vietnam Tour

ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน

download1

ชมอุโมงค์กู่จีในสมัยสงครามเวียดนาม,โบถส์นอร์เทอดาม,พิพิธภัณฑ์สงคราม,ตลาดเบนถัน..ฯ

อาหาร + ที่พัก + รถรับส่งสนามบิน+รถนำเที่ยว+ และมัคคุเทศก์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เพียง 5,900 บาท ต่อท่าน

มา 2 ท่านเดินทางได้ทันที

วันแรก กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ ( มีเฉพาะรถรับจากสนามบินเข้าสู่โรงแรม )

------------ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน.......................................................................

...............ถึงสนามบินโฮจิมินห์....พนักงานบริษัทสวอนทราเวลในเวียดนาม รอรับท่านเพื่อเดินทางเข้าพัก ณ โรงแรม
ระดับ 3 ดาว ย่านใจกลางเมือง / กิจกรรมอิสระ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง โฮจิมินห์ทัวร์ ( อาหารเช้า )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น. มัคคุเทศก์รอรับท่าน ณ ล้อบบี้โรงแรมทีพัก เพื่อนำชมเมืองโฮจิมินห์,พิพิธภัณฑ์สงคราม,China town, 
ตลาดลาดเบนถัน,เจดีย์เทียนหัว,

12.00 น. ลิ้มลองอาหารเวียดนามหลากรูปแบบ ณ ศูนย์อาหารเวียดนาม ( ลูกค้าจ่ายเองไม่รวมอาหารกลางวัน)

บ่าย        ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม,ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยปี,ทำเนียบประธานาธิบดี,เลือกชื้อของฝากเวียดนาม

เย็น         นำท่านกลับโรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัย / อาหารเย็นอิสระ

 

วันที่สาม โฮจิมินห์ - วัดกาวได๋ - อุโมงค์กู่จี  ( อาหารเช้า)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น. เดินทางสู่วัดกาวได๋ วัดพุทธนิกายมหายานในเวียดนาม / ชมศูนย์หัตถกรรมระหว่างทาง

12.00 น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ศูนย์อาหารเวียดนาม ( ลูกค้าเลือกซื้อและจ่ายเอง)

บ่าย นำชมอุโมงค์กู่จี เป็นอุโมงค์ที่ขุดขึ้นเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน ระยะทาง 200 กิโลเมตร
เพื่อใช้เป็นหลุมหลบภัยและทำสงครามแบบกองโจร กับทหารอเมริกัน

เย็น นำส่งโรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ ( อาหารเช้า )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า / อิสระไปจนถึงเวลานัดหมายรับท่านเดินทางสู่สนามบินเวียดนามใต้เพื่อ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รายการทัวร์รวม

ที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน พร้อมอาหารเช้า / รถรับส่งสนามบิน / รถนำเที่ยว / มัคคุเทศ์ใช้ภาษาอังกฤษ

รายการทัวร์ไม่รวม

1.อาหารกลางวัน+เย็น /

2.ตั๋วเข้าชมสถานที่ลูกค้าถือไปจ่ายเองครับซึ่งมีดังนี้ ( 100 บาท = 670,000 ด่อง)
- ตั๋วเข้าชมอุโมงค์กู่จี 80,000 ด่อง
- ตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงคราม 30,000 ด่อง

3.ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

วิธีการจอง
1.ส่งรายละเอียดตั๋วเครื่องบินพร้อมรายชื่อผู้เดินทาง + หน้าพาสปอร์ต โดยวิธีการแฟกซ์ หรือ E-mail
2.เมื่อโรงแรม Confrim แล้ว ทางบริษัทเรียกเก็บมัดจำ 50 %

3.ชำระอีก 50 % อย่างน้อยก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์ กรุณาเรียกใบเสร็จทุกครั้งที่ท่านชำระเงินมัดจ

หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี สวอนทราเวล ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนสุเทพ จ.เชียงใหม่
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 504-056 867-6
2.ชื่อบัญชี สวอนทราเวล ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนสุดบรรทัด จ.สระบุรี
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 560-049-002-2
3.ชื่อบัญชี นายกฤตศิริ จิตอารี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ กทม.
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 114-217 578-3

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน 11,900 บาท ครบ 8 ท่านเดินทางได้ทันที รถรับจากเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (2)เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ อุโมงกู่จี 4วัน3 คืน 5,900 บาท 2 ท่านเดินทางได้ทันที

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่