Package 06 เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะเฮ เกาะรายา ดำน้ำดูปะการัง ชมเมืองภูเก็ต 3วัน2คืน (ทัวร์+อาหาร+รถรับส่งสนามบิน+ไกด์)

Package 06 เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะเฮ เกาะรายา ดำน้ำดูปะการัง ชมเมืองภูเก็ต 3วัน2คืน (ทัวร์+อาหาร+รถรับส่งสนามบิน+ไกด์)

รวมมิตรทะเลใต้ 3วัน 2คืน  

 

ทัวร์เกาะพีพี-เกาะไข่-เกาะเฮ-เกาะรายา

(speed boat)

ทัวร์ภูเก็ต,ทัวร์ภูเก็ตจากเชียงใหม่,ทัวร์ภูเก็ตเชียงใหม่,บริษัททัวร์ภูเก็ต,ทัวร์กระบี่,ทัวร์เกาะพีพี,ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน,ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

2 ท่านเดินทางได้ทันที

Package 06

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

วันแรก รับเข้าจากสนามบิน - โรงแรมที่พัก - ภูเก็ต City tour (-/-/-)

เช้า / บ่าย               รับท่านจากสนามบินภูเก็ตจากนั้น นำชมเมืองภูเก็ต ชมตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส ชมบรรยากาศของเมืองภูเก็ตบนยอดเขารัง  ยอดเขาที่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ต  เลือกซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, เครื่องประดับ  ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ ๆนมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง  วัดคู่เมืองภูเก็ตอันศักดิ์สิทธิ์จากครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบันชมความงามของ  หาดป่าตอง , หาดกะตะ , หาดกะรน, แวะจุดชมวิวอ่าว 3 หาด ถ่ายภาพความสวยงามเป็นที่ระลึก ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ที่แหลมพรหมเทพ  แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก

 

วันที่สอง เกาะพีพี - เกาะไข่ (นอก ) Speed Boat (B/L/-) B=Breakfast

07.30 น.        รถรับจากที่พักใน ภูเก็ต

09.00 น.        เดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี                                                  

10.00 น.        เดินทางถึง เกาะพีพีเล แวะ อ่าวลิง (Monkey Bay)  ชมลิงแสมพร้อมให้อาหารและถ่ายภาพกับลิง สนุกกับ
                     การว่ายน้ำชมปะการังและปลาที่สวยงามซึ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่การดำน้ำ  เดินทางถึง อ่าวมาหยา  ซึ่ง
                     เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะบีช  และสามารถถ่ายภาพชมความสวยงามของหาดและพักผ่อน
                     ตามอัธยาศัย              เดินทางไปชม อ่าวโละซามะ  ซึ่งมีลัษณะคล้ายประตูและถ่ายภาพธรรมชาติ แวะชม 

อ่าวปิเละ ซึ่งที่นี้ท่านจะได้พบกับความอัศจรรย์ ของสระน้ำที่สรรค์สร้างมาจากแหล่งธรรมชาติ พร้อมถ่ายภาพอันสวยงาม และชม  ถ้ำไวกิ้ง  ซึ่งเป็นถ้ำที่ได้รัการสัปทานในการเลี้ยง รังนกนางแอ่นเดินทางถึง เกาะพีพีดอน                                            

12.00 น.        ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน
                     หลังรับประทานอาหาร มีเวลาเดินเล่นบนเกาะพีพีดอน                                                        

13.30 น.        ออกเดินทางไปเกาะไข่นอก

14.15 น.        เดินทางถึง เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวและงดงามที่สุดเกาะนี้มีลักษณะคล้ายไข่
                     ดาวกลางทะเล มีหาดทราย ขาวบริสุทธิ์อยู่ด้านหน้าเกาะเหมาะแก่การนอนอาบแดดมีสันทรายเล็กๆ เชื่อม
                      ต่อไปถึงโขดหินแห่งหนึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่ดีในการดำน้ำดูปะการัง น้ำตื้น(Snorkeling)ชมทัศนียภาพใต้
                     ท้องทะเล ท่านสามารถ เล่นน้ำหรือ ให้อาหารปลา ได้ที่ชายหาด   

16.00 น.        ก่อนเดินทางกลับสู่ภูเก็ต                                                                                        

16.30 น.        ถึงท่าเรือ และนำท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

วันที่สาม เกาะเฮ-เกาะรายา - สนามบินภูเก็ต (B/L/-)

08.00 น.                รับจากที่พักในภูเก็ต

( ให้เช็คเอาท์แล้วนำกระเป๋าขึ้นรถเพื่อไปฝากไว้ที่ออฟฟิตของท่าเรือ จะไม่ย้อนกลับมาส่งที่โรงแรมหลังเสร็จทัวร์เพราะทำให้ไปสนามบินไม่ทัน รถทรานสเฟอร์จะรอรับที่ท่าเรือเพื่อนำท่านไปสนามบิน)

09.30 น.                ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็วถึง เกาะเฮ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
                        เล่นน้ำที่หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย  เช่น พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท ซีวอล์กเกอร์ 
                       (กิจกรรมนี้ไม่รวมในอัตราค่าบริการ) ออกเดินทางต่อไปยังเกาะรายา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ เกาะรายาหลังรับประทานอาหาร มีเวลาให้ท่านได้ผ่อนคลาย พักผ่อน
                                        ตามอัธยาศัย บนชายหาดขาวสะอาด ออกเดินทางต่อไป เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังบริเวณอ่าวปะตก
                           หรือ อ่าวคนแก่ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง  ตื่นตาตื่นใจ กับปะการังหลากสีสัน ปลา
                            นานาชนิด และชีวิตได้ทะเลหลากหลายชนิด หรือเลือกพักผ่อน ก่อนเตรียมตัวกลับท่าเรือ

16.00 น.                เดินทางกลับถึงท่าเรือ 

16.30 น.                ถึงท่าเรือฯ ให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย - ต้องเตรียมผ้าขนหนูผืนเล็ก สบู่ ยาสระผมไป
                             เองนะครับ / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต ( ต้องจองไฟล์ทบินกลับหลัง 3 ทุ่ม )

 

 อัตราค่าบริการ  มา 2 ท่านเดินทางได้ทันที

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (ต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็ก 3- 10 ปี

4,600 บาท

4,100 บาท

ราคานี้ยังไม่ได้รวมค่าโรงแรมที่พักใน ภูเก็ต-กะตะ-กะรน-ป่าตอง

เช็คราคาโรงแรม และสไตล์โรงแรมที่ชอบผ่านระบบออนไลน์ของสวอนทราเวลได้ที่เวปไซด์

 www.takethaitour.com

ค่าบริการรวม

รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-ท่าเรือ-สนามบิน / อาหารกลางวัน / รายการทัวร์ตามระบุในรายการ / ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท / อุปกรณ์ดำผิวน้ำ - หน้ากาก-ท่อหายใจ-เสื้อชูชีพ / มัคคุเทศก์บนเรือ และค่าบริการ

ค่าบริการไม่รวม

โรงแรมที่พักในเมืองภูเก็ต-กะตะ-กะรน-ป่าตอง / เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

 


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : Package 06 เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะเฮ เกาะรายา ดำน้ำดูปะการัง ชมเมืองภูเก็ต 3วัน2คืน (ทัวร์+อาหาร+รถรับส่งสนามบิน+ไกด์)

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่