พบเห็นมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ บริษัทในการเสนอขายทัวร์หรือสินค้าใดๆกรุณาแจ้งมาที่
053-218192 , 053-226516 , 081-5303988

บริษัทไม่มีนโยบายเก็บเงินลูกค้าตามสถานที่สาธารณะต่างๆ
( ยกเว้นมีหนังสือมอบอำนาจให้พนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทเท่านั้น)
โอนชำระเงินผ่านทางธนาคารเฉพาะหมายเลขบัญชีนี้เท่านนั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง

 

TATLICENCE_TAKETHAI

รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่